Korrekturläsning och mer

5 augusti, 2015

IMG_0566Vilket intryck ger dina texter? Vill du ha hjälp att se till att de är tilltalande, vårdade och läsaranpassade?

Jag hjälper dig med allt ifrån språkmässig finputsning till mer genomgripande redigering av din text och erbjuder även rådgivning och stöd i ditt eget skrivande. Jag har mångårig erfarenhet av textvård och också en kandidatexamen (Linnéuniversitetet) med inriktning på språkrådgivning och textvård.

Du lämnar din text – kort eller lång – till mig och jag bearbetar den i den omfattning som vi i förväg kommit överens om. Jag erbjuder textbearbetning på tre olika nivåer;

Nivå 1, korrekturläsning
Jag arbetar igenom texten och föreslår förändringar för att göra den språkligt korrekt. Områden som ingår i granskningen är skrivregler och språkriktighet – bland annat att hitta

Pris: Mellan 0,25 och 0,50 kr/ord. Visa mig en manussida så får du en exakt offert!

Nivå 2, textredigering
Detta är en mer omfattande genomgång och bearbetning av texten. Förutom punkterna ovan ingår även

Pris: 0,50-1,0 kr/ord. Visa mig en manussida så får du en exakt offert!

Nivå 3, omarbetning
Här handlar det om stora förändringar av texten, till exempel att skriva om den för att nå en ny läsargrupp.

Pris: Efter överenskommelse.