Ur min textproduktion

7 augusti, 2015

Här nedan har jag samlat några exempel på olika typer av texter som jag publicerat på senare år. Jag har främst valt exempel som det går att länka till på webben (skicka gärna ett mejl till helene@mediaproduktion.se om du upptäcker att någon av länkarna inte fungerar längre).

möterkameranArtiklar och reportage
Forskarporträtt i Onkologi i Sverige, 2017
Intervju med Beatride Melin i Onkologi i Sverige 2017
Mer strålning utan fler biverkningar. Artikel i Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 3, 2012.
Studier på hårsäcken kan ge svar om hudcancer. Artikel i Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 1, 2013.
Nyhetsartiklarwww.tobaksfakta.se där jag sedan 2010 är webbredaktör och även arbetar med faktatexter.
Forskarintervjuer i Onkologi i Sverige
Diagnostiska riktlinjer på gång för TTR-FAP. Artikel i Neurologi i Sverige, december 2014.
Forskning kan ge bättre levnadsnivå för unga i samhällsvård + Stora insatser krävs mot ungas ohälsa. Artiklar till forskningsrådet Fortes hemsida, 2014.
Webbtema om sömn och sömnforskning för forskningsrådet Forte, 2013.
Maximera möjligheterna och minimera riskerna + Får chefen lägga sig i? Artiklar till webbtema om sociala medier för forskningsrådet Forte, 2015.
Tobak eller Hälsa, ett kvartalsutgivet nyhetsbrev som jag producerar åt Yrkesföreningar mot Tobak. Länk till nr 2, 2015.

Böcker, skrifter och rapporter

Stora hälsoboken – hur din kropp fungerar och håller längre. Stockholm, Brombergs 2007.
Vård av personer med demenssjukdom: vad vet vi idag? Stockholm, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2007.
Goda sömnboken – hur du får en bättre sömn. Tillsammans med professor Torbjörn Åkerstedt. Stockholm, Brombergs 2008.
Att leva med funktionshinder. Populärvetenskaplig kunskapsöversikt. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2009.
Läkemedel på äldre dar/Frågor och svar. SBU, 2009.
Tobaksfri förskola – en idéskrift om att skapa en tobaksfri uppväxt. Östersund, Folkhälsomyndigheten, 2011.
Cannabis – om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas. Östersund, Folkhälsomyndigheten, 2012.
Guiden till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Stockholm, Svenskt demenscentrum, 2013.
Dödligt inflytande. Om tobaksindustrins sista strid. Tillsammans med Carl-Olof Rydén. Stockholm, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, 2014.

Konferensdokumentationer
Relevanta referenser lämnas på förfrågan!