Skrivuppdrag

5 augusti, 2015

publicerat2Behöver du en välskriven och lättläst artikel till din tidning, ditt nyhetsbrev eller din webbsida? Vill du ha en bra text till din pressrelease eller hjälp att dokumentera en konferens? Jag arbetar med många olika typer av texter – allt ifrån kortare webbtexter till böcker – och har lång erfarenhet av att anpassa texter för olika målgrupper.

Som skribent arbetar jag mest med områdena hälsa, medicin, beteendevetenskap, folkhälsa, hälsopolitik och arbetsmiljö. Jag skriver ofta populärvetenskapliga texter, men även texter riktade till forskare och andra med specialkunskap om det aktuella området. Exempel på ämnen som jag skrivit mycket om är demenssjukdomar, läkemedel, cancervård och -forskning, tobaksfrågor, alkoholproblem, fysisk aktivitet, sömn, friskvård och sociala medier.

Jag skriver huvudsakligen på svenska, men har även goda kunskaper i engelska som ofta kommer till användning i jobbet.

Här hittar du referenser (vissa med länkar) till ett urval av artiklar, böcker och andra texter som jag har skrivit.

Jag fakturerar normalt via mitt företag och har F-skatt. Vanligtvis arbetar jag för ett fast arvode som uppdragsgivaren och jag kommer överens om i förväg, baserat på en timtaxa och beräknad tidsåtgång.

Vill du diskutera ett uppdrag? Hör av dig!